1. Kerolajn Džonson

    ​Kerolajn Džonson je odrasla u Mičigenu, ali provela je gotovo trideset godina u Teksasu, obišla bezbroj gradića i zaljubila se u ljude i mesta u državi koju zovu Usamljena zvezda. Kad su je pitali šta bi savetovala drugim piscima u povoju, Kerolajn je odgovorila: „Nikad nije prekasno da budete ono što ste mogli da postanete.“